Stabiliteitsmetingen aan lichtmasten, sportveldmasten en VRI- installaties.

Uw veiligheid in deskundige handen

Garantie tot 7 jaar

40 jaar ervaring

Eigen meettechnici

Grote financiële besparing

Bedrijf

NDM Benelux voert de mastmetingen uit met het door Fraunhofer Instituut IZFP doorontwikkelde LIMAtest meetsysteem. Met dit beproefde EMUS (elektromagnetische ultrasoon) meetsysteem zijn in de afgelopen 20 jaar binnen Europa ruime ervaringen opgedaan aan lichtmasten, sportveldmasten, terreinverlichtingsmasten, ANWB masten, VRI portalen en zweepmasten etc.

Met deze kennis en ervaring is NDM Benelux met eigen meettechnici in staat zeer betrouwbare stabiliteitsmetingen uit te voeren, waarbij van elk gemeten object een garantieperiode en een nauwkeurige inschatting van de restlevensduur wordt opgegeven. 

NDM Benelux is een 100% Nederlands bedrijf in nauwe samenwerking met de Duitse partners ZWP Anlagenrevision GmbH en het IZFP (Institut für ZerstörungsFreie Prüfverfaren).

Meetsysteem

De basis van het meetsysteem is ontwikkeld door onze Duitse partner ZWPar, in samenwerking met het Fraunhofer Institute for Non-Destructive Testing and the University of Applied Sciences.

Het meetsysteem werkt d.m.v. Elektro Magnetische Ultra Sound (EMUS). Met de doorontwikkeling van de conventionele echografie is het mogelijk gemaakt niet alleen onffenheden te detecteren onder de meetkop, maar eveneens op gecontroleerde wijze een groot gebied van de omgeving rondom de meetkop.

De ultrageluidstrillingen verplaatsen zich zowel in het zichtbare deel bovengronds als in het niet-zichtbare deel ondergronds van het te meten object. De gegarandeerd niet-destructieve metingen zijn gecertificeerd volgens DIN EN ISO/IEC 17025:2005.

Contact